Tag "object-based classification; machine learning classifiers; very high resolution image; urban area; tuning parameters"

Back to homepage
Research Papers

Comparing Machine Learning Classifiers for Object-Based Land Cover Classification Using Very High Resolution Imagery

    Comparing Machine Learning Classifiers for Object-Based Land Cover Classification Using Very High Resolution Imagery – Yuguo Qian, Weiqi Zhou , Jingli Yan, Weifeng Li  and Lijian Han Abstract: This